انفعال اروپا مقابل تحریم نفتی ایران

صاحبنظران از انفعال اروپا در مقابل بیانیه ضد ایرانی آمریکا انتقاد دارند.برخی کارشناسان اروپایی بر این باورند تحریم نفتی ایران موفق نخواهد بود و آمریکا از هم اکنون بازنده این بازی است.برخی صاحبنظران هم از انفعال اروپا در مقابل بیانیه ضد ایرانی آمریکا انتقاد دارند.

برای مطالعه ادامه خبر لطفا اینجا کلیک کنید