انتقاد رئیس انجمن خبرنگاران کاخ سفید از رویکرد ترامپ

رئیس انجمن خبرنگاران کاخ سفید گفت دادن لقب “اخبار جعلی” و “دشمن مردم” به رسانه ها از سوی رئیس جمهور آمریکا باعث نمی شود رسانه ها به این نام ملقب شوند.

برای مطالعه ادامه خبر لطفا اینجا کلیک کنید