نقص فنی نفتکش ایرانی در دریای سرخ

شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرد: یک نفتکش ایرانی به علت نقص فنی در دریای سرخ و از کار افتادگی موتور به بندر جده عربستان به عنوان نزدیک ترین بندر ایمن هدایت شد.

برای مطالعه ادامه خبر لطفا اینجا کلیک کنید