زورخانه خواستگاه جوانمردی در ورزش است

نایب رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای کشور گفت:ورزش زورخانه‌ای خواستگاه اخلاق و منش پهلوانی و جوانمردی در ورزش است.

برای مطالعه ادامه خبر لطفا اینجا کلیک کنید