چین از آمریکا خواست از مداخله در امور این کشور دست بردارد

سخنگوی وزارت خارجه چین: تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا به نحو خشونت آمیزی در امور داخلی چین مداخله کردند.

برای مطالعه ادامه خبر لطفا اینجا کلیک کنید